Nyitólap
                    
Rólunk
            
Beszámolók
       
Eseménynaptár
                     
Képek
               
Vezetőség
                    
Tagság
              
Szabályzat
             
Beiratkozás
                     
Linkek
          
Várostörténet
Egyesületi Alapszabály

1. Általános rendelkezések
   1. Az Egyesület neve:
magyarul: "Baja-Marosvásárhely Baráti Társaság"
románul: Asociatia "Asociatia De Prieteni Baja - Târgu Mures"
  2. Az Egyesület székhelye: Târgu Mures, str. Sinaia nr.8
- alapításának ideje: 2003. február 5.
  3. Az Egyesület pártoktól független polgári szervezet, az 1924. évi 6. törvény alapján létrehozott jogi személy, amely nyilvánosan működik, és közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

10. Az Elnökség
  10.1. Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, amelynek tagjai az Elnök, az Ügyvezető Elnök és az Elnökség további tizenegy tagja.

11. Az Elnök
- képviseli az Egyesületet
- az Ügyvezető Elnökkel megosztva részt vesz minden, az Egyesület számára fontosabb közéleti, társasági életi eseményen, rendezvényen
- segíti, támogatja, tanácsokkal látja el az Ügyvezető Elnököt és az Elnökséget
- összehívja a közgyűlést
- irányítja és szervezi az Egyesület helyi közéleti kapcsolatait
- kidolgozza az Egyesület rövid- és hosszú távú stratégiáját
- elkészíti és az Elnökség elé terjeszti az Egyesület éves munkatervét
- felügyeli az Egyesület céljainak és elfogadott munkaterveinek megvalósulását
- az Ügyvezető Elnökkel egyetértésben intézkedésre jogosult az Egyesület működését érintő ügyekben
- összeállítja az Elnökség tagjainak feladatkörét
- két közgyűlés között vezeti az Egyesületet

12. Az Egyesület Ügyvezető Elnöke
- elkészíti és az Elnökség elé terjeszti az Egyesület éves munkatervét
- felügyeli az Egyesület céljainak és elfogadott munkaterveinek megvalósulását
- az  Elnökkel egyetértésben  intézkedésre jogosult az Egyesület működését érintő ügyekben
- két közgyűlés között vezeti az Egyesületet
- összeállítja az elnökségi ülések napirend-tervezetét
- feladata az Egyesület szervei, tisztségviselői munkájának összehangolása, döntéseinek előkészítése
- irányítja és szervezi az Egyesület kapcsolatait

13. Pénztáros és könyvelési ügyvitel
- az Elnökség által elfogadott rendben vezeti az Egyesület gazdálkodását, kezeli az Egyesület vagyonát, pénzügyeit
- rendszeresen, teljes részletességgel informálja az Elnökséget az Egyesület anyagi helyzetéről
- elkészíti és az Elnökség elé terjeszti az Egyesület éves költségvetésének, és annak végrehajtásáról szóló beszámoló tervezetét
- gondoskodik az Egyesület alkalmi programjai költségvetésének összeállításáról, vezeti a programok lebonyolítását

A fenti Alapszabályzatot a 2003. február 5. napján tartott Közgyűlés elfogadta.

                                                                     
                                                                                                                                      
Kirsch Attila 
                                                                                                                                       elnök
This page created with Cool Page.  Click to get your own FREE copy of Cool Page!
Baja-Marosvásárhely
Baráti Társaság